Boulder indoor a Barcelona

Què és el Boulder?

S’anomena boulder al fet d’escalar roques de petita dimensió progressant amb les mans i els peus, sense utilitzar sistemes de protecció, ja siguin ancoratges a la roca, talabards, cordes, etc. Per tant és la forma d’escalada en què s’utilitzen menys elements artificials per fer la progressió.
La pràctica del boulder és tan antiga com l’escalada en roca o l’alpinisme clàssic, però mai havia estat una activitat en si mateixa fins als darrers anys. A casa nostra s’anomena escalada de bloc a aquest estil o especialitat de l’escalada.

Les zones pioneres on trobem l’origen del bloc com a modalitat, està documentat tant a Europa com a EEUU, són la zona de Fontainebleau a París i els massissos granítics de les muntanyes de Califòrnia. És a partir dels anys seixanta en aquestes zones on trobem els primers atletes que centren la seva activitat principal en aquest tipus d’escalada.

La facilitat de dur a la pràctica aquest esport i la fascinació que comporta, ha fet créixer l’interès de la gent per descobrir una activitat on es barregen la gestualitat, la força física, l’equilibri, la concentració i altres capacitats. Tant si és pràctica sol o amb grup, és una activitat gratificant, sobretot si és en grup pel caràcter social que comporta.

Boulder indoor

El desenvolupament dels entrenaments per la pràctica del bloc i l’escalada esportiva, ens han fet arribar fins a les instal·lacions actuals.

Els inicis de l’entrenament per l’escalada es van fer en murs urbans de maçoneria destinats a tanques o murs de contenció. A mitjans de la dècada dels 80 van aparèixer les primeres peces de resina barrejades amb àrid i els primers plafons on es reproduïen vies d’escalada en roca.

L’evolució de les estructures i les formes de les peces de resina ens ha portat fins a la situació actual. En l’actualitat, tot i que el referent primari és l’escalada a la roca, les estructures i formes actuals van més enllà i podem crear passos o rutes on el límit el posa sempre la nostra imaginació. I és aquí on l’activitat agafa força com a modalitat pròpia i es deslliga del bloc practicat a la natura.

Aquesta nova activitat practicada en estructures dins de locals, ens aporta uns beneficis físics i mentals destacables: per un costat tonificació muscular, elasticitat, equilibri corporal, capacitat de concentració i d’esforç així com presa de decisions ràpides. A més cal esmentar el caràcter social que implica si es fa en grup.

Suscriu-te a la nostra Newsletter:

Notícies, grups, sortides i molta escalada... No et perdis res!